Bedrijven

Laag ziekteverzuim

Je wilt natuurlijk gezonde en fitte werknemers in dienst van jouw bedrijf hebben en een laag ziekteverzuim. Als werkgever kun je hieraan bijdragen door je werknemers te laten voorlichten en adviseren over gezonde voeding. Want de basis van gezonde en fitte werknemers is dat zij gezond eten! Trophé komt graag op locatie om tijdens een voorlichtingsbijeenkomst of workshop te laten zien hoe je ook tijdens werktijd een gezond eetpatroon kunt aanhouden.

Wat?

Trophé biedt bedrijven:
– voorlichtingsbijeenkomsten
– persoonlijke begeleiding van medewerkers voor een collectief tarief

Voor wie?

– voor elk bedrijf en elke werknemer
– werknemers die veel onderweg zijn en vaak buiten de deur eten
– werknemers met onregelmatige werktijden

iStock_000006555766SmallMet name voor de twee laatste groepen die hierboven worden genoemd is het vaak erg lastig om zich aan een gezond eetpatroon te houden. Trophé geeft tijdens de begeleiding tips en adviezen hoe je ook onderweg, in een restaurant en tijdens onregelmatige werktijden gezond kunt eten.

Trophé-Gezond collectief

Trophé juicht het toe wanneer bedrijven zich inzetten voor de gezondheid van hun medewerkers. Daarom bieden wij bedrijven de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij ons Trophé-Gezond collectief. Werknemers die behoefte hebben aan meer dan alleen een voorlichting of workshop, krijgen dan 10% korting op persoonlijke begeleiding en coaching. Voor meer informatie over het Trophé-Gezond collectief kun je contact met ons opnemen.

Workshops

Trophé biedt de volgende workshops aan met als doel om je werknemers te helpen een gezond eet- en leefpatroon aan te leren:

 • Eet je fit!
 • De gezonde bedrijfskantine
 • Overgewicht
 • Ploegendiensten
 • Schijf van Vijf
 • Verpakkingen lezen

Wat is het voordeel voor de werkgever?

Werknemers met een gezond lichaamsgewicht hebben veel minder kans op hart- en vaatziekten, diabetes type 2, gewrichtsklachten, hoge bloeddruk, galziekten en psychische klachten.

Gezonde en fitte werknemers betekent voor je bedrijf

 • minder ziekmeldingen
 • minder uitval door lichaamsklachten
 • hogere concentratie en prestaties

en dit leidt tot

 • minder personeelskosten (ziektekosten)
 • hogere bedrijfsresultaten
 • tevreden medewerkers, die het waarderen dat hun werkgever aan hun gezondheid denkt
 • beter imago