Wat doen wij

Kinderen

boy and cooked vegetables

Hoe eet je kind gezond en wat te doen als je kind overgewicht heeft? Trophé helpt kinderen samen met hun ouders om een gezond eetpatroon aan te leren en om weer op een gezond gewicht te komen en te blijven!
» Lees verder

Zwanger

iStock_000014654587Small

Een gezond eetpatroon kan bijdragen aan de kans om zwanger te worden. En dan, wat eet je tijdens en na je zwangerschap? Trophé adviseert en begeleidt je voor, tijdens en na de zwangerschap.
» Lees verder

Bedrijven

iStock_000006555766Small

Wil je graag fitte medewerkers in dienst en een laag ziekte-verzuim? Trophé  adviseert over hoe je gezond kan eten, ook als je veel onderweg bent en vaak buiten de deur eet  en bij onregelmatige werktijden.
» Lees verder

Scholen

iStock_000019857378Small

Kinderen hebben de toekomst! Maar dan moeten ze wel gezond opgroeien. Gezonde voeding speelt hierin een belangrijke rol. Trophé geeft voorlichting op scholen en kinderdagverblijven, aan de kinderen én de ouders.
» Lees verder

Werkwijze

De gediplomeerde gewichtsconsulent van Trophé begeleidt gezonde mensen met over- of ondergewicht. Als blijkt dat er sprake is van een specifieke aandoening zal doorverwijzing plaatsvinden naar een diëtiste, huisarts, psycholoog of eventuele andere hulpverlener.

Per persoon wordt bekeken welke behandelwijze het beste bij deze persoon past.
In het algemeen is de werkwijze als volgt:

Kennismakingsgesprek:

Wanneer je het prettig vindt, kan er eerst een kennismakingsgesprek plaatsvinden. Hierin wordt je alles verteld over de werkwijze van Trophé en hoe de behandelingen eruitzien. Ook algemene zaken over tarieven en vergoedingen door zorgverzekeraars komen in dit gesprek aan de orde.

Intake:

Tijdens het intakegesprek wordt ingegaan op het ontstaan van het overgewicht (ondergewicht), eventuele klachten en wat jij als cliënt hoopt te bereiken met de begeleiding.

DSC00766Er wordt een voedingsanamnese gehouden, dit houdt in dat de gewichtsconsulent precies nagaat wat jij eet en drinkt, dus hoe jouw voedingspatroon eruit ziet. Daarnaast wordt je gewogen en gemeten om jouw BMI (Body Mass Index) en vetpercentage te bepalen.
Vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld.

Uitgebreid consult:

Tijdens dit consult wordt ingegaan op jouw huidige eetpatroon en een eerste voedingsadvies gegeven. Vaak wordt er ook een advies gegeven ten aanzien van beweging.

Vervolgconsulten:

Aan de hand van de voedingsanamnese en het voedingsadvies bepalen de gewichtsconsulent en jij als cliënt samen hoe deze vervolgconsulten eruit gaan zien.
Dit consult wordt overwegend gebruikt om jou te wegen, te meten en na te gaan hoe jij het voedingsadvies hanteert en ervaart. Eventuele moeilijkheden kunnen dan worden besproken en aangepakt.

Meestal wordt het als prettig ervaren wanneer in het begin de consulten wekelijks zijn. De gewichtsconsulent kan je zo tijdig adviezen en tips geven en de koers wijzigen wanneer dit nodig blijkt te zijn. Heb je vervolgens weinig moeite met de veranderingen in jouw voeding en verloopt de behandeling voorspoedig dan kunnen de consulten worden teruggebracht naar eens in de twee weken of eens per maand.

Afsluitend consult:

Sommige cliënten zullen een langere tijd begeleid worden dan anderen. Maar voor iedereen komt er een einde aan de begeleiding. Dit is het moment waarop je in staat bent zelfstandig verder te gaan met je nieuwe leef- en eetwijze.
In een afsluitend consult wordt de behandeling geëvalueerd; er wordt gekeken naar de behaalde resultaten en naar hoe jij de begeleiding hebt ervaren.

Algemeen

In het algemeen geldt dat er sprake is van een samenwerking tussen jou en de gewichtsconsulent. De gewichtsconsulent neemt niet de verantwoordelijkheid van je over maar adviseert, ondersteunt en motiveert jou waar het mogelijk is. Met deze tips en adviezen ben jij uiteindelijk degene die erin slaagt om je doelen te bereiken!

In ’t kort

Hieronder een kort overzicht van wat je kunt verwachten tijdens de begeleiding van de gewichtsconsulent:

  • je krijgt persoonlijk voedingsadvies
  • je verkrijgt basiskennis van gezonde voeding
  • je leert om verantwoorde keuzes te maken met betrekking tot voeding
  • je leert te variëren rondom de basisbehoefte ten tijden van vakanties, feesten e.d.
  • je leert omgaan met de voedingsinformatie op de verpakking van producten
  • je wordt gemotiveerd en gecoacht om je gezonde gewicht te bereiken en te behouden
  • je wordt geadviseerd over lichaamsbeweging en hierin gemotiveerd